Public Dialogue Tungkol sa Implementing Rules and Regulations No. 2013-03: Rate Re-Classification for Places of Worship

Ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office (MWSS-RO) ay nagkaroon ng mga Public Dialogue noong ika-5 at ika-7 ng Hulyo 2016 para sa mga customers mula sa places of worship ng Maynilad Water Services, Inc. (Maynilad) at Manila Water continue reading : Public Dialogue Tungkol sa Implementing Rules and Regulations No. 2013-03: Rate Re-Classification for Places of Worship