Alam mo ba? Bukod sa pag-check ng mga leaks sa ating tahanan ay mahalaga rin ang pag-check ng kondisyon ng ating metro dahil ito ang basehan ng ating binabayarang water bills buwan-buwan.

Sakaling ang ating metro ay sira o depektibo na, hindi natin ito maaaring kumpunihin. Ito ay papalitan ng bago ng Maynilad o Manila Water nang walang karagdagang bayad kung ang pagkasira ng opisyal na metro ay unang pagkakataon pa lamang; at ang sanhi ng pagkasira ay hindi gawa ng may-ari. Ang mga bagong metro ay may 5 to 7 taong field performance warranty.

Makipag-ugnayan sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627) o bisitahin ang kanilang website o social media pages para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ating metro ng tubig.

#SaveH2OwithMWSSRO💧