Ang MWSS Regulatory Office (RO) ay kaisa sa paggunita ng isang makabuluhang Semana Santa.

Sa kabila ng pandemya, nawa’y gamitin natin ang panahong ito sa pagninilay, pagkalinga sa kapwa, at patuloy na pagpapatatag ng ating pananampalataya.

#SemanaSanta2021