#SAVEH2OWITHMWSSRO: LIMITAHAN ANG SHOWER TIME

I-tag na ang mga kakilalang medyo matagal maligo at hikayatin silang maki-#SaveH2OwithMWSSRO through this challenge!  Makatutulong ito hindi lamang para mabawasan ang inyong water consumption, kundi para narin mapababa ang inyong water bills. *** Tandaan, tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 

#SAVEH2OWITHMWSSRO: I-CHECK ANG MGA GRIPO AT TUBO PARA SA POSIBLENG TAGAS NG TUBIG

Kahit maulan, huwag pong kalimutang maki-#SaveH2OwithMWSSRO . Isa ngang paraan para magawa iyan ay ang regular na pagche-check ng mga gripo at tubo para sa posibleng tagas ng tubig at ang agarang pagkukumpuni ng mga ito.  Panoorin sa bidyong ito ang aming tipid-tubig reminder, na siya ring binigyang diin ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) -WRMO *** continue reading : #SAVEH2OWITHMWSSRO: I-CHECK ANG MGA GRIPO AT TUBO PARA SA POSIBLENG TAGAS NG TUBIG

#MWSSRODESLUDGING101: “COLOR BY NUMER” PRINTABLE SHEETS NA MAGPAPAKITA NG KAHALAGAHAN NG REGULAR NA DESLUDGING

Gusto n’yo ba ng #MWSSRODesludging101 learning activity na pwedeng pang-jumpstart ng interes ng mga magbabalik-eswkelang chikiting? Narito ang “color by number” printable sheets na magtuturo ng kahalagahan ng regular na desludging o pagpapasipsip ng septic tank o poso negro. I-download na at gawing bonding activity ng pamilya. *** Regular na ipa-desludge ang poso negro para continue reading : #MWSSRODESLUDGING101: “COLOR BY NUMER” PRINTABLE SHEETS NA MAGPAPAKITA NG KAHALAGAHAN NG REGULAR NA DESLUDGING