Ang Alamin Natin ay isang proyekto ng MWSS Regulatory Office upang maipabatid sa mga konsumers ang kanilang mga pangunahing karapatan sa tubig at sanitasyon.