Sa aming mga huwarang ama, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at patuloy na paggabay, pagalaga, at pagtaguyod sa pamilya ❤️

#HappyFathersDay