Isa sa mabubuting kaalaman at kasanayan na mahalagang maibahagi natin sa kabataan sa loob ng tahanan ay ang pag-inom ng sapat na malinis na tubig araw-araw upang mapangalagaan ang kanilang katawan. 🏠

Gabayan din natin ang ating kabataan sa responsable at wais na paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito.🚰

Water is not infinite; let’s do everything we can to conserve it.💧

#SaveH2OwithMWSSRO