Alam mo ba? Maaari nating salain ang maruming tubig gamit ang mga bagay na makikita sa ating tahanan. Subukang sundin ang mga simpleng hakbang sa paggawa ng homemade water filter at ibahagi sa kabataan ang mahahalagang kasanayan at kaalaman sa pagre-recycle ng tubig.Pag-iingat: Ang nasalang tubig gamit ang homemade water filter na ito ay hindi ligtas inumin.Gabayan natin ang ating kabataan sa responsable at wais na paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito. Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa wastong paggamit ng tubig, bisitahin ang link na ito https://www.facebook.com/media/set/…Bisitahin rin ang link na ito para malaman kung paano gumawa ng paper mache gamit ang recycled water:https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/3730462000305734

#SaveH2OwithMWSSRO