Barado o umaapaw ba ang inyong septic tank? Maging alerto tayo at agad itong ipadesludge sa Maynilad o Manila Water. Kasama sa mga serbisyong binabayaran natin sa ating water bills ang regular desludging ng septic tanks. Mahalaga ito upang maiwasan ang pag-apaw ng septage na maaaring maging sanhi ng pagka-kontamina ng ating yamang tubig at pagkasira ng ating kalikasan.Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa desludging services at schedule ng mga service provider sa ating barangay, maaaring tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).Sa regular desludging, alaga ang kapaligiran at kalusugan natin!#SaveH2OwithMWSSRO💧