Mahalaga ang tubig upang mapangalagaan ang kalusugan at maiwasan ang pagkalat ng sakit tulad ng COVID-19.

Maging responsable at wais sa paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili din ang pagdaloy nito.

Alamin dito kung papaano.💧

#SaveH2OwithMWSSRO

Department of Health (Philippines)