Para maiwasan ang mabilis na pagkapuno at posibleng pag-apaw ng poso negro o septic tank, may mga bagay na hindi dapat hayaang dumaloy patungo rito. ☝️

Alamin natin kung anu-ano ang mga ‘yan, batay sa guidelines na

inilabas ng DOH! ✔️

***

Para sa schedule ng desludging, makipag-ugnayan lamang sa Manila Water (hotline 1627) o Maynilad (hotline 1626), o sa inyong barangay.

Halina’t sumama sa pagtuklas ng mga dapat malaman tungkol sa

desludging!

#Desludging101

#SaveH2OwithMWSSRO