Pamilyar ba kayo sa serbisyong “desludging”?

Isa ito sa mahahalagang serbisyo na regular na isinasagawa ng Manila Water at Maynilad Water Services, Inc. na kasama na sa binabayarang water bills ng customers kada buwan.

Para sa schedule ng desludging sa inyong barangay, makipag-ugnayan lamang sa Manila Water (hotline 1627) o Maynilad (hotline 1626).

Halina’t sumama sa pagtuklas ng mga dapat malaman tungkol sa desludging!

#Desludging101
#SaveH2OwithMWSSRO