Alam mo ba? Malaking porsiyento ng ating malinis na tubig ang naaaksaya dahil sa mga water leaks tulad ng tumutulong gripo. Maging alerto tayo at agad na kumpunihin ang mga leaks sa loob ng ating tahanan upang makatipid tayo ng malinis na tubig.Ang wastong paggamit ng tubig ay nagsisimula sa ating lahat. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito. 💦Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa wastong paggamit ng tubig, bisitahin ang link na ito 👉https://www.facebook.com/media/set/…