Alam mo ba? Maaari tayong makatipid ng halos 21 galon ng tubig sa paglalaba kung buong karga o isahang salang lamang ng mga damit 🧺 ang ating gagawin kumpara kung hahatiin natin ang mga damit sa dalawang salang sa washing machine. Sa simpleng paraan ng pagtitipid ay malaki ang ating maiaambag sa pangangalaga ng ating yamang tubig.
Ang wastong paggamit ng tubig ay nagsisimula sa ating lahat. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito. 💦
Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧
Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa wastong paggamit ng tubig, bisitahin ang link na ito 👉 https://www.facebook.com/media/set/…