Maaring malaman kung may tagas ang linya ng tubig gamit ang water meter. Isara ang lahat ng gripo at pagmasdan ang galaw ng water meter. Kung patuloy sa pagtakbo ang metro kahit walang dumadaloy na tubig, palatandaan ito na may tagas ang tubo.