Ang pinagbanlawang tubig mula sa nilabhang mga damit o pinanghugas ng mga pinggan ay pwedeng gamitin na pambuhos sa kubeta, panlinis sa garahe, pandilig sa halaman at panlaba ng basahan.