Upang matiyak na malinis at ligtas ang ating inuming tubig, regular na mino-monitor ng MWSS Regulatory Office (RO) na ang serbisyong tubig na nagmumula sa Maynilad Water Services, Inc. (MWSI) at Manila Water Company, Inc. (MWCI) ay sumasang-ayon sa Philippine National Standards for Drinking Water (PNSDW) na inilathala ng Department of Health (DOH AO No. 2007-0012).