May isinasagawa bang census ang Manila Water o Maynilad sa inyong barangay para sa kanilang desludging service o pagpapasip-sip ng septic tank o poso negro? 🤔

Be counted! ✅

Mahalaga ito para mapaghandaang mabuti ng inyong Service Provider ang napakahalagang serbisyong ‘yan. 👍🏽

#MWSSRODesludging101

***

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan!

Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad

(Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).