Alam mo ba na ayon sa World Health Organization (WHO), 60 Litro ang basic water requirement ng isang tao kada araw?

Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito.

Water is not infinite; let’s do everything we can to conserve it.💧

#SaveH2OwithMWSSRO

Department of Health (Philippines)
Department of Environment and Natural Resources (DENR)