Malaking problema talaga kapag napuno at umapaw ang septic tank o poso negro.

Kaya naman malaki ang benepisyo sa kalusugan at kalikasan ng regular na pagpapadesludge ng septic tank.

Panoorin ang bidyong ito.

***

May regular na desludging services ang mga Konsesyonaryo kada lima (5) hanggang pitong (7) taon na kasama sa binabayarang water bills ng mga kostumer kada buwan.

Tumawag lamang sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627) para malaman ang desludging schedule

sa inyong barangay. ☎️Maaari ring makipag-ugnayan sa inyong barangay tungkol dito.👍

#SaveH20withMWSSRO💧

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management:

https://www.facebook.com/media/set?set=a.487841006703173…

Panoorin ang bidyo na “Desludging Para sa Kapaligiran” (video) :

https://www.facebook.com/MWSS.RO/videos/125707016305916/

Mag-print ng aming “Regular na I-desludge ang Poso Negro para sa Kalusugan at Kaligtasan” flyer 👇

https://ro.mwss.gov.ph/…/Fil-REV-2_05212021_Septage…