Maraming paraan para matipid at mapangalagaan ang suplay ng tubig! 💧

Para ipaalala sa inyo ang ilan sa mga ito, may ilang keywords na mainam tandaan para makapag- #SaveH2OwithMWSSRO! 👍

I-comment na ang mga tamang sagot sa Tipid-TUBIG PalaisiFUN! 💦