Pamilyar ba kayo sa dual-flush na inidoro? 🚽

Alam n’yo ba na ang wastong paggamit nito ay makakatulong para makatipid ng tubig? ✅

Paano? Panoorin sa bidyo. 👍

***

Tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO