Competitive ba kayo ng mga officemate mo? 💪

Heto ang isang healthy competition na magreresulta sa water

conservation kung saan pwede n’yo ring isali ang mga taga kabilang department o unit: GRAY WATER BUCKET CHALLENGE! 🪣💧

***

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagkat ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO