Ano ang water conservation diskarte na nagiging habit na ninyo? 🤔

Maraming paraan para maka-#SaveH2OwithMWSSRO!

Panoorin sa bidyong ito ang isang simple ngunit napaka-epektibong tip! 💦👍🏼

Mahuhulaan n’yo kaya? 🧩🧩

***

Tandaan, tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💧