Gamitin ang pandinig para maka-#SaveH2OwithMWSSRO! 💧

Kapag may “drip, drip, drip” na tunog sa lababo o banyo, maaaring may tagas ng tubig ang mga tubo o gripo n’yo. 🚰💧

Agarang i-check ang mga ito. 💦👍🏽

***

Tandaan, tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💙