Para sa mga nature lover out there, narito ang isang mabisang paraan para maprotektahan ang suplay ng ating tubig! 🌱

Madali, enjoyable, at fulfilling talagang maki-#SaveH2OwithMWSSRO! 💦

Panoorin ang bidyo na ito. 👍🏽

Tandaan, tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💧