Rain, rain… don’t go away – 🌧️

…dahil magagamit natin ang tubig-ulan sa iba’t ibang paraan, basta’t maayos ang pagkakaipon nito. 🪣

Gabayan na rin ang mga chikiting sa pagtuklas ng halaga ng rainwater collection in promoting water conservation. 🧒🏽👧🏽

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagkat ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO