Kakambal ng paglaki ng populasyon ng mundo ang pagtaas ng konsumo ng tubig ng mga tao.

Kung buong komunidad ang kikilos, malaki ang maitutulong upang

protektahan ang limitadong suplay ng likas na yamang ito.

Panoorin ang bidyo.

***

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO