Yehey, Friday! ❤️

Pero ngayong weekend, at sa mga araw na walang pasok sa susunod na linggo, huwag kalimutang mag- #SaveH2OwithMWSSRO! 💧

Narito ang ilang tips namin para sa inyo. 👍🏽✅

***

Tandaan, tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💙