Mayroon ba kayong mga gripo at tubo ng tubig sa labas ng inyong bahay? 🚰

Para maka- #SaveH2OwithMWSSRO, tandaang mabuti kung nasaan ang mga iyan. 🏠

Dahil bawat gripo at tubo ng tubig na nakakonekta rito ay maaaring magka-tagas na nararapat kumpunihin. 💦🔧

***

Tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💧