Alam n’yo ba kung saang banda ng inyong property nakalagay ang septic tank o poso negro? 🏠

Dumarami na ba ang mga halaman sa palibot nito? 🌱

Baka sign na yan na umaapaw na ang inyong septic tank at kailangan na itong ipa-desludge! 😱 Ito ay dahil nagiging pataba sa lupa ang umapaw na liquid waste mula sa septic tank.

***

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan! Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627)

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management:

https://www.facebook.com/…/setset=a.487841006703173&type=3

Panoorin ang bidyo na “Desludging Para sa Kapaligiran” 🎥 :

https://www.facebook.com/MWSS.RO/videos/125707016305916/

Mag-print ng aming “Regular na I-desludge ang Poso Negro para sa Kalusugan at Kaligtasan” flyer 👇

https://ro.mwss.gov.ph/…/Fil-REV-2_05212021_Septage…