Ugaliin nating maghugas ng kamay upang mapigilan ang pagkalat ng sakit tulad ng COVID-19.

Ugaliin din nating ipunin ang pinaghugasang tubig upang mapakinabangan ito sa ibang paraan.