May regular na desludging services na ino-offer ang Manila Water at Maynilad sa kanilang mga customer kada lima (5) hanggang pitong (7) taon. 📅

Tingin n’yo ba, kailangan na ninyong i-avail ang serbisyong ito? 🤔

Heto ang isa sa mga senyales na posibleng puno na ang inyong poso negro at dapat nang ipa-desludge. 👍🏽

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management!

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan!

Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).