Sa mga designated taga-luto, at taga-hugas ng mga pinagkainan — saan n’yo po tinatapon ang food scraps ninyo?

Diretso drainage ba? Ooops, ekis po ‘yan.

Heto ang ilang Tips para KONTRA-BARA at IWAS-APAW ang Poso Negro.

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management!

Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).