Paalala: Ang inidoro ay hindi basurahan! ☝🏾

Hindi dapat pina-flush diyan ang mga sanitary napkin, tissue, bulak, sachet, at iba pang makakapagpaapaw sa septic tank o poso negro. 🚽

Mainam na may nakalaang basurahan sa loob ng palikuran para sa mga ito. 🗑️

Abangan ang iba pa naming Tips para KONTRA-BARA at IWAS-APAW ang Poso Negro. 👍🏽

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management!

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan! Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).