Matapos magprito 🍳, saan ninyo tinatapon ang ginamit na mantika?

Iwasang padaluyin ito sa mga drain o lagusang dederetso sa inyong septic tank o poso negro. 🙅‍♀️

Kung bakit (hmm), alamin sa paalalang ito.

Abangan ang iba pa naming Tips para KONTRA-BARA at IWAS-APAW ang Poso Negro. 👍🏾

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management!

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan!

Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627)