Tandaan, ang inidoro ay para lamang sa mga human waste. 🚽

Dapat ay hindi ito tinatapunan ng anumang maaaring magpabara o magpaapaw ng septic tank o poso negro. 👆🏾

Hindi rin dapat ibinubuhos rito ang matatapang na kemikal.🚫

Abangan ang iba pa naming Tips para KONTRA-BARA at IWAS-APAW ang Poso Negro. 👍🏾

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management!

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan! Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).