Mga chikiting, ‘pag bukas ng video sa online class, huwag kalimutang ngitian si teacher at mga kaklase! 😁💻

At para siguradong kumikinang ang smile, magsipilyo ng ngipin pagkatapos mag snack o lunch break. 🥛🍎🍱

Tipid-tubig tip💦: Isara ang gripo habang nagsisipilyo at gumamit nalamang ng baso ng tubig pangmumog.🦷

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan.💧

SaveH2OwithMWSSRO 💦

Para sa mga Tipid-Tubig Tips:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=MWSS.RO&set=a.3149852635033343

“Tubig at Ako, Mahalaga Pareho”

Vol. 1, Issue 1: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/226590316161578

Vol. 2, Issue 2: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/230248869129056