Makukulit man ang mga chikiting habang nakikipaglaro sa kanilang mga kaibigan, inquisitive at bibo sila. 👧🧒👦

Kaya tuwing may pagkakataon tayong mga nakatatanda, ibahagi natin sa mga kabataan ang mabubuting kaugalian at gawain tulad ng iba’t ibang paraan sa wasto at responsableng paggamit ng tubig.👍

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧#SaveH2OwithMWSSRO💦

Para sa Tipid-Tubig Tips:https://www.facebook.com/watch/212808672071102/954577904976534/https://www.facebook.com/media/set/…

“Tubig at Ako, Mahalaga Pareho”

Vol. 1, Issue 1: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/226590316161578

Vol. 1, Issue 2: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/230248869129056

Vol. 1, Issue 3: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/231515662335710

Vol. 1, Issue 4: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/255025283318081

Vol. 1, Issue 5: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/258226346331308

Vol. 1, Issue 6: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/262799522540657

Vol. 1, Issue 7: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/286501506837125

Vol. 1, Issue 8: https://www.facebook.com/MWSS.RO/posts/287583346728941