Alam mo ba? Ang used water mula sa aquarium ng isda ay maaaring ipangdilig sa mga ornamental plants dahil ito ay may taglay na mga nutrients na makakatulong upang maging malusog ang pagtubo ng mga halaman. Ugaliin nating i-recycle ang used water sa ating tahanan gaya ng pinagpalitang tubig mula sa ating aquarium upang makatipid tayo ng malinis na tubig mula sa ating gripo.Ang wastong paggamit ng tubig ay nagsisimula sa ating lahat. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito. 💦Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa wastong paggamit ng tubig, bisitahin ang link na ito 👉https://www.facebook.com/media/set/…#SaveH2OwithMWSSRO