Ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office (MWSS-RO) ay magkakaroon ng Pampublikong Talakayan at Konsultasyon (Public Dialogue and Consultation) sa Ika-18 ng Agosto, 2015, Martes, mula 8:30 ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa Tonyo’s Grill, No. 510 Earnshaw St., Sampaloc, Manila. Ito ay isa sa serye ng pampublikong talakayan at konsultasyon na gaganapin ngayong taon.

Sa pampublikong talakayan na ito na inaanyayahan ang mga residente ng Sampaloc, Manila, ipapamahagi at ipapaliwanag ang mga sumusunod na Implementing Rules and Regulations (IRRs) na itinalaga ng MWSS Board of Trustees:

  • IRR No. 2013-02: IRR on Rate Classification and Billing Scheme of Small-Scale (Home-Based) Businesses;
  • IRR No. 2013-01: Revised IRR on the Disconnection and Reconnection of Water Service Connection; at
  • IRR No. 2013-06: IRR on Additional Meter and Transfer of Connection Tapping Point.

Ang pagpupulong na ito ay isang oportunidad upang malaman ng mga customers ang kanilang mga karapatan at obligasyon. Dito rin puedeng maihayag ang mga katanungan at mungkahi hinggil sa mga IRRs na nabanggit. Ang mga opisyal ng MWSS-RO kasama ang mga kinatawan ng Maynilad ay makakapanayam para sa makabuluhang pagkakaintindihan at pagkakasunduan.

Dahil limitado ang bilang ng mga kalahok, maari po sanang tumawag para sa kumpirmasyon ng inyong pagdalo. Para rin sa iba pa ninyong mga katanungan, tumawag po sa MWSS-RO sa 435-8900 lokal 2027 (Customer Service Regulation Area), 2045 at 2054 (Public Information Department).

Maraming salamat po sa inyong suporta.