Ang MWSS Regulatory Office (RO) ay nakikiisa sa pagdiriwang ng

World Water Day, na siyang nagpapaalala sa ating lahat ng kahalagahan ng tubig sa ating buhay at pamumuhay.

Isaisip at isabuhay natin ang tungkuling pangalagaan at protektahan ang ating yamang tubig.

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO💦