Oras na ba ng paliligo? Sanayin natin ang kabataan na paliguan ang kanilang sarili at ituro sa kanila ang kahalagahan ng paglilinis ng katawan upang makaiwas sa iba’t ibang uri ng sakit. Ibahagi rin sa kanila ang mga paraan upang makatipid at makapag-recycle ng tubig tuwing maliligo.Isa sa mabubuting kaalaman at kasanayan na mahalagang maibahagi sa loob ng tahanan ay ang wastong paggamit ng tubig. 🏠Gabayan natin ang ating kabataan sa responsable at wais na paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito.🚰Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan.💧#SaveH2OwithMWSSRO