Gabayan ang Kabataan sa Wastong Paggamit ng Tubig πŸ‘Ang pagtitipid at pagre-recycle ng tubig ay maaaring ituro sa mga kabataan sa nakalilibang na paraan. 🚰 Subukang gawin ang step-by-step procudure na ito sa paggawa ng DIY Bubble Solution (gamit ang recycled water) at Wand. Maaari itong maging paraan upang maibahagi sa mga kabataan ang mahahalagang kaalaman sa wastong paggamit ng tubig sa loob at labas ng ating tahanan.🏠Gabayan natin ang ating kabataan sa responsable at wais na paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito.πŸ’¦Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. πŸ’§Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa wastong paggamit ng tubig, bisitahin ang link na ito πŸ‘‰https://www.facebook.com/media/set/…