Sa mga nakatoka na magbayad ng bill sa tubig, check your billing details! 🙇‍♂️

Mapapansin ninyo na kasama sa buwanang binabayaran ang Environmental Charge na nagpopondo ng mga proyektong nangangalaga sa ating kalikasan, lalo na sa ating yamang-tubig. 🌊

Kabilang na rito ang scheduled desludging services ng septic tank o poso negro kada lima (5) hanggang pitong (7) taon. 🚽

Para sa iba pang detalye, panoorin ang bidyong ito. 👍🏽

***

Protektahan ang kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng wastong septage management!

Regular na ipa-desludge ang poso negro para sa kalusugan at kalikasan! Para sa desludging schedule sa inyong barangay, tumawag sa Maynilad (Hotline 1626) o Manila Water (Hotline 1627).