Sa mga dakilang ina na nag-uumapaw ang pagmamahal sa pamilya, kami’y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na paggabay, pag-unawa, at pagkalinga.❤️

Mula sa MWSS Regulatory Office (RO), Maligayang Araw ng mga Ina! 💐#

MothersDay2021

#HappyMothersDay