Alam mo ba? Ang pagiging malusog ng damo o halaman sa inyong bakuran ay maaaring indikasyon ng tumatagas na septic tank.

Regular nating ipa-desludge ang ating septic tanks upang maiwasan ang pag-apaw nito, na maaaring magdulot ng masasamang epekto sa ating kalikasan at kalusugan.

Para sa announcements, updates at karagdagang impormasyon tungkol sa regular desludging schedules sa inyong barangay, maaaring makipag-ugnayan sa inyong service provider: Hotline 1626 para sa Maynilad o Hotline 1627 para sa Manila Water.

Sa regular desludging, alaga ang kapaligiran at kalusugan natin!

#SaveH2OwithMWSSRO