Simulan natin ang linggong ito sa pamamagitan ng ilang #SaveH2OwithMWSSRO lessons! 💦🙇‍♂️

Subukang sagutin ang ilang katanungan tungkol sa water conservation. 🤔💭💧

Huwag kalimutang i-share sa amin ang inyong mga sagot!👍🏼

***

Tandaan, tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💙