Kanin is life para sa marami sa atin! 🍚

Gaano karaming bigas ba ang inyong sinasaing kada araw? Gaano karaming tubig ang nagagamit ninyo para dito? 🤔

Alam n’yo ba na ang tubig na pinanghugas ng bigas ay pwede ulit gamitin? ♻️

Kung paano, panoorin sa bidyong ito. 👍🏽

Tandaan, tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO💦