Hindi maikakaila ang halaga ng tubig sa pang-araw-araw nating gawain. 👍

Ngunit alam niyo ba na ang nakokonsumo nating tubig araw-araw ay higit sa pangangailangan natin?

Maging wais at responsable tayo sa paggamit ng tubig upang mapanatili natin ang pagdaloy nito. 🚰🚿

Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. 💧

#SaveH2OwithMWSSRO💦

Alamin ang iba pang paraan para matipid at maalagaan pa ang ating yamang tubig💦👇

https://bit.ly/3vBGfnd

https://bit.ly/3v3PbTi

Mag-print ng “Ang Wastong Paggamit ng Tubig ay Nagsisimula Sa ‘Yo”” Flyer 👇

https://bit.ly/3kB7sBp